Комунальний заклад"Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)№290" Криворізької міської ради

 

Правила прийому

 

 

 

 

 

 

 

 

Прийом дітей до КЗ "ДНЗ (ясла-садок) № 290" КМР здійснюється на основі надання таких документів від батьків та осіб, які їх замінюють:

 

 

-         заява від батьків дитини або осіб, які їх замінюють про прийняття
     до дитячого закладу;
-         медична довідка від педіатра про стан здоровя дитини;
-         карта щеплення (форма 63У)
-         паспортні дані батьків або осіб, які їх замінюють (копія);
-         свідоцтво про народження дитини (копія);

 

 

Правила та умови прийому до ДНЗ

 

Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305 (із змінами):

  • Прийом дітей до навчального закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.
  • Під час прийому дитини до дошкільного навчального закладу, керівник зобов’язаний ознайомити батьків або осіб, що їх замінюють, із статутом дошкільного закладу, іншими документами, що регламентують його діяльність.
  • Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими (одновіковими, різновіковими), сімейними (родинними) ознаками.
  • Переведення дітей з однієї вікової групи до іншої, формування новостворених груп здійснюється наприкінці оздоровчого періоду (серпень).
  • За дитиною зберігається місце в дошкільному навчальному закладі державної та комунальної форм власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, реабілітації, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).
  • Дошкільний навчальний заклад здійснює соціально-педагогічний патронат сім’ї з метою забезпечення умов для здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, але не відвідують дошкільних закладів, та надання консультаційної допомоги сім’ї.