Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №290 Криворізької міської ради
 
КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

Новини


Всі новини

НАШ САДОЧОК

            

 

Комунальний дошкільний навчальний заклад №290

  загального розвитку

 «Червона квіточка»

     заснований 8 серпня 1984 року,

 

з жовтня 2020 року заклад перейменовано на комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №290 Криворізької міської ради

               

Наш девіз: «Здоров’я і безпека дитини понад усе!»
Наша мета: створення соціально-психологічних умов для безперервного зростання інноваційної особистості, зміцнення фізичного та психічного здоров’я дитини.

 

Мова освітнього процесу в КЗДО - українська.

 

Закон України Про засади державної мовної політики (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 23, ст.218)

 

Стаття 6. Державна мова України

1. Державною мовою України є українська мова.

2. Українська мова як державна мова обов'язково застосовується на всій території України при здійсненні повноважень органами законодавчої, виконавчої та судової влади, у міжнародних договорах, у навчальному процесі в навчальних закладах в межах і порядку, що визначаються цим Законом. Держава сприяє використанню державної мови в засобах масової інформації, науці, культурі, інших сферах суспільного життя.

3. Обов'язковість застосування державної мови чи сприяння її використанню у тій чи інший сфері суспільного життя не повинні тлумачитися як заперечення або применшення права на користування регіональними мовами або мовами меншин у відповідній сфері та на територіях поширення.

4. Норми української мови встановлюються у словниках української мови та українському правописі.Порядокзатвердження словників української мови і довідників з українського правопису як загальнообов'язкових довідкових посібників при використанні української мови, а також порядок офіційного видання цих довідників визначаються Кабінетом Міністрів України. Держава сприяє використанню нормативної форми української мови в засобах масової інформації, інших публічних сферах.

5. Жодне положення цього Закону не може тлумачитися як таке, що спрямоване на звуження сфери використання державної мови.

Закон України "Про дошкільну освіту"Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 49, ст.259)Із змінами, внесеними згідно із Законами№ 2145-VIII від 05.09.2017, ВВР, 2017, № 38-39, ст.380}

Стаття 10. Мова у дошкільній освіті визначається статтею 20 Закону України "Про засади державної мовної політики".

 

 

 

Контингент дітей у

комунальному закладі дошкільної освіти (ясла-садок) № 290 КМР

Довгинцівського району

на 2023/2024 навчальний рік

                                                                                                                                             

Повна назва об’єкту

Форма власності (комунальна,

приватна, державна, відомча)

Всього

З них:

Проектна потужність закладу 

 

Групи для дітей раннього віку

Групи для дітей дошкільного віку

груп 

 

місць 

 

 

груп*

в них дітей**

груп

в них дітей

груп

в них дітей

6

110

 
 

 

ЗДО:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок)№290Криворізької міської ради,  Довгинцівського району, Дніпропетровської області

Комунальна

5

86

1

17

4

69

6

110

 

 

Всього у ЗДО

 

5

86

1

17

4

69

6

110