Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №290 Криворізької міської ради
 
КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

Новини


Всі новини

ПРОЗОРІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ ЗАКЛАДУ

 

 

 

 

 

 ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ОСВІТУ"
від 05.09.2017р.

 

Стаття 30. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

 • статут закладу освіти; 

 • ліцензії та провадження освітньої діяльності;
 • структура та органи управління закладу освіти;

 • кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

 • освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою; 

 • територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);

 • матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

 • результати моніторингу якості освіти;

 • річний звіт про діяльність закладу освіти;   

 • правила прийому до закладу освіти; 

 • умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

 • перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

 3. Заклади освіти, що отримують публічні кошти, та їх засновники зобов'язані оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт та послуг, отриманих , як благодійна допомага, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством. 

4. Інформація та документи, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

5. Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладами освіти, може визначатися спеціальними законами.