Комунальний заклад"Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)№290" Криворізької міської ради

 

Освітній процес

 

 

 

 

Організація та зміст освітнього процесу в закладах дошкільної освіти

 

            Організація освітнього процесу в ЗДО здійснюється відповідно до Закону України "Про дошкільну  освіту" і спрямована на реалізацію  основних завдань закладу дошкільної освіти.

  •             Зміст освітньої роботи ЗДО відповідає основним концептуальним положенням Базового компонента дошкільної освіти, яким визначено вимоги до рівня освідченості, розвинененості й вихованості дитини 6 (7) років перед її вступом до школи. Базовий компонент передбачає оволодіння змістом дошкільної освіти продовж усього періода дошкільного дитинства і визнає ціність кожного вікового етапу для особистісного розвитку за умови повної реалізацією дитиною своїх потенційних можливостей.
  • Реалізація базового компонента дошкільної освіти забеспечується програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та навчально - методичною літературою, що затверджена, або рекомендована Міністерством освіти і науки України
  • ​Організована навчальна діяльність дітей у формі занять планується переважно у першу половину дня. В окремих випадках допускається проведення деяких занять у другій половині дня. Це може стосуватися занять з фізичної культури, образотворчої діяльності в групах дітей старшого дошкільного віку. Елементи навчальної діяльності включаються також до інших форм роботи з дітьми в повсякденні ( ігри, самостійна діяльність, індивідуальна робота, спостереження, чергування тощо).  

   

  В освітньому процесі ЗДО використовуються такі основні  форми організації дітей: 
  • спеціально-організована освітня  діяльність (заняття), ігри, самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька та ін.),
  • індивідуальна робота, спостереження, екскурсії, походи, свята та розваги, гуртки тощо.

            Педадогічний колектив закладу дошкільної освіти спрямовує свою діяльність на формування різнобічно розвиненої , духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої особистості, починаючи з перших років життя дитини і завершуючи її вступом до школи.
 

 

Науково - методична проблема дошкільного навчального закладу на 2019 - 2020 навчальний рік

 

 

 "Організація сучасного освітнього середовища дошкільного навчального закладу сприятливого для формування гармонійно розвиненої особистості та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини в умовах нової української школи "

 

 

 

                      Освітні завдання дошкільного закладу на 2019 - 2020 навчальний рік
  1. Формувати уміння розумно та раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого розвитку, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров*я людини, здатність і бажання дотримуватися здорового спообу життя.
  2. Поглибити роботу щодо модернізації системи фізичного виховання через різні форми рухової активності та основ валеологічної культури.
  3. Сприяти формуванню у дошкільників основ економічної грамотності як невід*ємної складової соціалізації сучасної дитини.